საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება"


2017 წლის 13-15 ოქტომბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით ჩატარდება III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: «თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება».

კონფერენციის საინფორმაციო წერილი