ცხადდება კონკურსი აწსუ უცხო ენათა ცენტრში სახელშეკრულებო წესით მოსაწვევი პირების შესარჩევად

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენათა ცენტრში სახელშეკრულებო წესით მოსაწვევი პირების შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ ბრძანება # 01-04/47.

დეტალური ინფორმაცია