ბრძა­ნე­ბა №231 უნი­ვე­რსი­ტე­ტის ეთი­კის კო­მი­სიის შე­მა­დგე­ნლო­ბის და­მტკი­ცე­ბის შე­სა­ხებ

-ის მიერ

ბრძა­ნე­ბა №231 უნი­ვე­რსი­ტე­ტის ეთი­კის კო­მი­სიის შე­მა­დგე­ნლო­ბის და­მტკი­ცე­ბის შე­სა­ხებ
ფაილის სახელი: brdzaneba _231 Ethics.pdf
ფაილის ზომა: 402.82 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 328 ნახვა
შექმნის თარიღი: 09-29-2016
ბოლო განახლება: 09-29-2016