2016 - 2017 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდების დანიშვნის შესახებ 01 - 04/57

-ის მიერ

2016 - 2017  სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდების დანიშვნის შესახებ 01 - 04/57

2016-2017 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდები დაინიშნოს შემდეგი განრიგის მიხედვით

2016-2017 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდები დაინიშნოს შემდეგი განრიგის მიხედვით

ფაილის სახელი: MA-gamocda.pdf
ფაილის ზომა: 234.2 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 479 ნახვა