დამტკიცდეს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში შემომსვლელთათვის No 01 - 0 5 / 572 9.09. 2016 წ. ბრძანებით 201 6 წლის 2 7 სექტემბერს დანიშნულ სპეციალობის გამოცდ ის და საბოლოო შედეგები 01/05-672

-ის მიერ

დამტკიცდეს  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში  შემომსვლელთათვის  No 01 - 0 5 / 572 9.09. 2016 წ. ბრძანებით 201 6 წლის  2 7 სექტემბერს  დანიშნულ სპეციალობის გამოცდ ის და საბოლოო შედეგები  01/05-672

დამტკიცდეს  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში  შემომსვლელთათვის  No 01 - 0 5 / 572 9.09. 2016 წ. ბრძანებით 201 6 წლის  2 7 სექტემბერს  დანიშნულ სპეციალობის გამოცდ ის და საბოლოო შედეგები

დამტკიცდეს  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში  შემომსვლელთათვის  No 01 - 0 5 / 572 9.09. 2016 წ. ბრძანებით 201 6 წლის  2 7 სექტემბერს  დანიშნულ სპეციალობის გამოცდ ის და საბოლოო შედეგები

ფაილის სახელი: GamocdisShedegebi2016.pdf
ფაილის ზომა: 122.32 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 489 ნახვა