ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შეიქმნა დიდი ტრადიციების მქონე  სამი ფაკულტეტის – ევროპული ფილოლოგიისა  და  ხელოვნების,  ფილოლოგიის,  ისტორიის ფაკულტეტების – გაერთიანების საფუძველზე.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი უდიდესი, მდიდარი ტრადიციების მქონე უძველესი ფაკულტეტია. ფაკულტეტი თავისი მრავალრიცხოვანი მიმართულებებით საუკეთესოდ აჩვენებს, თუ როგორ წარმატებულად თანაარსებობენ უძველესი ქართული, აღმოსავლური და დასავლური კულტურები და სამყაროები. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიზანია, შეუქმნას სტუდენტებს საუკეთესო პირობები ტრადიციაზე დაფუძნებული, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი და მომავალზე ორიენტირებული განათლების მისაღებად, უზრუნველყოს სწავლებისა და კვლევის პროცესის თანხვედრა.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 1700-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს, რომელთა სწავლებას 127 პროფესორ-მასწავლებელი უზრუნველყოფს, მათ შორის 26 პროფესორი, 71 ასოცირებული პროფესორი, 26 ასისტენტ პროფესორი და 4 ემერიტუს პროფესორი.
ფაკულტეტზე ფუნქციონირებს რამდენიმე კომპიუტერ-კლასი, კეთილმოწყობილი და ტექნიკით აღჭურვილი დარგობრივი კაბინეტები, საკონფერენციო დარბაზი, ინტერნაციონალური კლუბი. სტუდენტების განკარგულებაშია ფაკულტეტის დეპარტამენტებთან არსებული მდიდარი დარგობრივი  წიგნადი ფონდი.
შესაბამის დეპარტამენტებთან ფუნქციონირებს ენობრივი, საენათმეცნიერო, ლიტერატურული და სამეცნიერო-შემოქმედებითი კლუბები და წრეები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სტუდენტთა პიროვნულ და ინტელექტუალურ განვითარებაში.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი ყოველწლიურად გამოსცემს სამეცნიერო კრებულს და სალიტერატურო ჟურნალს. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები აქტიურად არიან ჩართული მთარგმნელობით საქმიანობაში.
ფაკულტეტის საქმიანობა ხორციელდება განათლებისა და მეცნიერების შემდეგ დარგებში: ფილოლოგია (ქართული, ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, კლასიკური, რუსული, აღმოსავლური) ისტორია, არქეოლოგია, ფილოსოფია, ხელოვნებათმცოდნეობა, კულტუროლოგია, ამერიკისმცოდნეობა, ევროპისმცოდნეობა.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქმიანობა ემსახურება ერთიან მიზანს – ძლიერ ფესვებსა და ტრადიციებზე დაყრდნობით განავითაროს ახალი თაობა, რომელიც იქნება განათლებული, პროფესიონალი და კონკურენტუნარიანი.
# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1  ლუკა დვალიშვილი    
2  რუსუდან საღინაძე    
3  ნატო წულეისკირი    
4  ინგა აბრამიძე    
5  მერაბ ჭუმბურიძე    
6  ვლადიმერ წვერავა    
7  ირმა გრძელიძე    
8  მაია ალავიძე    
9  ნათია ზვიადაძე    
10  ნანული კაკაურიძე    
11  ზვიად ცხვედიანი    
12  ინგა კიკვიძე    
13  ია ზუმბულიძე    
14  ეკატერინე გაჩეჩილაძე    

 

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ლუკა დვალიშვილი დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
ნინო ფხაკაძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ეკატერინე გაჩეჩილაძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ინგა აბრამიძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი

 

 

საბაკალავრო

 
ქართული ენა და ლიტერატურა
ინგლისური ენა და ლიტერატურა
გერმანული ენა და ლიტერატურა
ფრანგული ენა და ლიტერატურა
რუსული ენა და ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
არქეოლოგია
ისტორია
ფილოსოფია
ინგლისური ენა და ლიტერატურა ინგლისურენოვანი

სამაგისტრო

 
ქართული ლიტერატურა
ქართველური ენათმეცნიერება
ინგლისური  ენა და ლიტერატურა
გერმანული ენა და  ლიტერატურა
ფრანგული ენა და ლიტერატურა
რუსული ენა და ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
ხელოვნების თეორია
ამერიკისმცოდნეობა
ლინგვისტიკა
ჟურნალისტიკა
ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
საქართველოს ისტორია
არქეოლოგია და ანტიკური ცივილიზაციები
ევროპისმცოდნეობა
კლასიკური ფილოლოგია
ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები

სადოქტორო

 
დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
ქართული ლიტერატურა
ქართველური ენათმეცნიერება
კლასიკური ფილოლოგია
საქართველოს ისტორია
არქეოლოგია
შეპირისპირებითი ლინგვისტიკა
გერმანული ენათმეცნიერება

minor

 
ხელოვნებათმცოდნეობა
ფსიქოლოგია
კულტუროლოგია
კლასიკური ფილოლოგია
   
ქართულ ენაში მოსამზადებელი

 

 

საბაკალავრო

 
ქართული ენა და ლიტერატურა
ინგლისური ენა და ლიტერატურა
გერმანული ენა და ლიტერატურა
ფრანგული ენა და ლიტერატურა
რუსული ენა და ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
არქეოლოგია
ისტორია
ფილოსოფია
აღმოსავლური ფილოლოგია

სამაგისტრო

 
ქართული ლიტერატურა
ქართველური ენათმეცნიერება
ინგლისური ენა და ლიტერატურა
გერმანული ენა და ლიტერატურა
ფრანგული ენა და ლიტერატურა
რუსული ენა და ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
ხელოვნების თეორია
ამერიკისმცოდნეობა
ლინგვისტიკა
ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია
საქართველოს ისტორია
არქეოლოგია და ანტიკური ცივილიზაციები
კლასიკური ფილოლოგია
ფილოსოფია - რელიგიის კვლევები

სადოქტორო

 
დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურა
აღმოსავლური ფილოლოგია
ქართული ლიტერატურა
ქართველური ენათმეცნიერება
კლასიკური ფილოლოგია
საქართველოს ისტორია
არქეოლოგია
შეპირისპირებითი ლინგვისტიკა
გერმანული ენათმეცნიერება

minor

 
ხელოვნებათმცოდნეობა
ფსიქოლოგია
კულტუროლოგია
კლასიკური ფილოლოგია

სახელი და გვარი

ელ.ფოსტა

ტელეფონი

1

ავთანდილ ნიკოლეიშვილი

avtandil.nikoleishvili@gmail.com

555689888; 0431245951;

2

ნაზი ხელაია

nazi.khelaia@atsu.edu.ge

59373098, 0431247727

3

ომარ გვეტაძე

gioslovak@mail.ru

577448232, 0431244698

4

ნესტან კუტივაძე

nkutivadze@yahoo.com;

599464887;

5

თამარ ახვლედიანი

tamar.akhvlediani@atsu.edu.ge

577716171, 0431242364

6

ლუკა დვალიშვილი

lukadvalishvili1961@gmail.com

597600115, 0431232151

7

გია ხოფერია

gia.khoperia@atsu.edu.ge

593736359

8

ნორა ლომსიანიძე

nora.lomsianidze@atsu.edu.ge

571740309, 0431278923

9

ზეინაბ კიკვიძე

zeikik@yahoo.com;

595591190, 0431251557

10

ნატალია გულუა

n_gulua@mail.ru

595508337; 0431233877;

11

ლელა ჩოგოვაძე

lela70@ posta.ge

595508339, 0431243753;

12

თენგიზ გუმბერიძე

gumberidze.60@mail.ru

599263950, 0431291157

13

რუსუდან საღინაძე

r_saginadze@yahoo.com;

577727428; 0431292376

14

მარინა ქაცარავა

katsaravamarine@gmail.com

599724591, 0431242307; 0431245181

15

ტარიელ ფუტკარაძე

tariel.putkaradze@gmail.com

577717811

16

თამარ ლომთაძე

tamrikolomtadze@yahoo.com

599540755

17

ნინო ფხაკაძე

pkhakadzen@yahoo.com

599540755

18

ეკა დადიანი

dadianieka@mail.ru

598101472, 0431233976

19

მაია მიქაუტაძე

mikautadzemaia@gmail.com

598893420, 593526454, 0431270524

20

იზოლდა რუსაძე

izoldarusadze@yahoo.com

577668493, 0431265246

21

მარინე კუხალაშვილი

marine.kukhalashvili@atsu.edu.ge

555793974, 0431244145

22

ლუიზა ხაჭაპურიძე

luizakhachapuridze@yahoo.com

555949973, 0431240747

23

ნატო წულეისკირი

natatsuleiskiri@yahoo.com

599231500, 577131815

24

ზაალ კიკვიძე

zaalk@yahoo.com

599209430

25

ირინე ჩაჩანიძე

ichachanidze@yahoo.com

593754447

26

მადონა მეგრელიშვილი

madonna.megrelishvili@gmail.com

599267176, 0431244660

27

ირაკლი ცხვედიანი

iraklitskhvediani@yahoo.com

593346180

28

მაია ალავიძე

maiaalavidze89@gmail.com

599984035, 0431214660

29

ეკატერინე არჩვაძე

earchvadzes@yahoo.com

577525210, 0431221235

30

რუსუდან გვილავა

rusudang@mail.com

597125050, 0431242226

31

ირმა გრძელიძე

igrdzelidze@yahoo.com

599772620; 577131553

32

ნათია ზვიადაძე

natiazviadadze@yahoo.com

599567896, 0431292016

33

ეკატერინე თოფურია

etopuria@yahoo.com

593672242, 599186444, 0431245704

34

ნინო ნიჟარაძე

ninijaradze@hotmail.com

599732374, 0431242903

35

ეკატერინე ონიანი

onianieka@yahoo.com

555551221, 0431242515

36

ნანა გუბელაძე

7nana7@rambler.ru

593468393, 0431241191

37

ნატო იმედაშვილი

imedashvili317@yahoo.com

599579447, 0431256025

38

თამარა კობეშავიძე

tamarkobeshavidze@yahoo.com

593922102, 0431241505

39

მაყვალა კოღუაშვილი

baiakoguashvili@yahoo.co.uk

599259994

40

ელისო ფანცხავა

aliciajj@yandex.ru

598111334

41

ნანა გორგოძე

nanukagorgodze@gmail.com

598665596, 0431233591

42

ნინო დემეტრაძე

nani-no@mail.ru

579179827

43

ქეთევან დოღონაძე

ketidogo@mail.ru

599118274, 0431250510

44

თამარ თვალაძე

takotvaladze2010@gmail.com

551390890, 0431252121

45

ირმა რუსაძე

imausadze@gmail.com

599223615, 0431223055

46

ეკატერინე ქურდაძე

kurdadzeeka@yahoo.com

599607600, 0431257222

47

სოფიო ყიფიანი

sofikokipiani@yahoo.com

599908828;

48

ნუნუ ჩარკვიანი

nunu.charkviani@atsu.edu.ge

570105210, 0431235200

49

ზინაიდა ჩაჩანიძე

chachanidzeziniko@gmail.com

599391967, 0431241549

50

მარიამ ჩიქოვანი

mariechikovani@yahoo.com

599217013, 0431272527

51

ნანული კაკაურიძე

nanuli.kakauridze@yahoo.com

599952997, 0431244486

52

ნუგეშა გაგნიძე

n_gagnidse@yahoo.de

599968335, 0431257456

53

ირმა ყიფიანი

irma.kipiani@atsu.edu.ge

irma_kipiani@yahoo.de

577131525

54

ელისო ქორიძე

elisso.koridse@gmail.com

 

599495966, 0431245966

55

ირინე შიშინაშვილი

irinaschischinaschwili@yahoo.de

599929585, 0431257479

56

ნათია ნასარიძე

nasaridse_77@yahoo.de

 

498992023

57

მანანა ბაქრაძე

manana_bakradze@yahoo.de

599718472

58

რამაზ სვანიძე

ramaz.svanidze@atsu.edu.ge

577970239

 

59

ნინო შარაშენიძე

ninisharashenidze@yahoo.com

577315905

60

თეონა ნიჟარაძე

nisharadseteona@yahoo.com

 

577315908

61

მირანდა გობიანი

gobianimiranda@hotmail.com

 

577668355

62

ინგა კიკვიძე

i.kikvidze@atsu.edu.ge

577315919

63

ვერა ოცხელი

vera.ozheli@yandex.ru

555652465

64

ირაიდა კროტენკო

ikrotenko@rambler.ru

579135561

65

ია ადეიშვილი

iaadeishvili@mail.ru

568779058

66

ნონა ბობოხიძე

nb999@list.ru

599649493

67

ია ზუმბულიძე

zumbulixa@mail.ru

599564549

68

მზია ცერცვაძე

mzia.cercvazde@yandex.ru

577315937

69

ნადეჯდა ქაჯაია

nadejdakajaia@mail.ru

577315894

70

ვერა კვანტრე

verikokvantre@rambler.ru

577315916

71

ნელი სიჭინავა

nelli.sichinava@yandex.ru

555156322

72

ელენა იაგოვკინა

iaghovkina@list.ru

555642164

73

ანა ჩიკვაიძე

anna-chikvaidze@mail.ru

599456889

74

ნანული მელქაძე

melkadzenana@yandex.com

577970251

75

ნინო ჩიხლაძე

ninochikhladze55@gmail.com

595 43 45 50

76

ზაალ ლილუაშვილი

zaal.liluashvili@gmail.com

593 39 30 33

77

ზურაბ არჩვაძე

zurabartchvadze@outlook.com

599 41 25 85

78

ეკატერინე გაჩეჩილაძე

ekagach@yahoo.fr

 

598 37 20 24

79

ლიანა ნოზაძე

lia_nozadze@yahoo.fr

 

571 82 63 06

80

მირანდა ლომიძე

mirandalomidze@gmail.com

 

595 43 20 25

81

ვერა წერეთელი

veratsereteli@gmail.com

 

595 09 78 47

82

შორენა ბარბაქაძე

shorena.barbakadze@yahoo.com

 

555 98 49 84

83

ქეთევან რეხვიაშვილი

qetirekhviashvili@yahoo.com

 

593 60 98 22

84

ნათია პერტაია

Natiapertaia@ymail.com

 

555 63 03 30

85

ნინო ბუაძე

ninobuadze30@yahoo.com

 

555 17 42 00

86

ცისანა აბულაძე

tsisana.abuladze@gmail.com

595 181258

87

ნომადი ბართაია

nomadi.bartaia@mail.ru

598 181817

88

ზვიადი ცხვედიანი

zviadi_2008@yahoo.com

zviad.tskhvediani@atsu.edu.ge

599 719501

89

ლელა ავალიანი

l.avaliani@yandex.com

577 344988

90

ლეილა ქველიძე

leilakvelidze@mail.ru

599 177121

91

სოფიო იმედაძე

s.imedadze@hotmail.com

557 259639

92

ვახტანგ თევდორაძე

vaxotevdoradze@yahoo.com

vakhtang.tevdoradze@atsu.edu.ge

595 239270

93

გიგა ქამუშაძე

giga.kamushadze@gmail.com

593 601388

94

ნათელა დანგაძე

ndangadze@yahoo.com

593 987859

95

მზისა ბუსკივაძე

mzisa7@yahoo.com

598 518614

96

ირმა ასათიანი

irmaasatiani@hotmail.com

595 505222

97

პაატა ჯაფარიძე

pajafari@yahoo.com

555 320737

98

ნათია სვინტრაძე

svintradze75@mail.ru

593 151752

99

გურამ გაბუნია

Guram.gabunia@atsu.edu.ge

597 123 174

100

გიორგი მჭედლიძე

giorgi.mchedlidze1@atsu.edu.ge

0431279714;

593762620

101

სულხან კუპრაშვილი

sulxani03@gmail.com

599732225; 577131523

102

ვლადიმერ წვერავა

vladimer.tsverava@atsu.edu.ge

558315916, 0431290957

103

გოდერძი ვაჭრიძე

gmn75@yahoo.com

599943944

104

მადონა რობაქიძე

madona.robakidze@atsu.edu.ge

593693717, 0431276616

105

ლია გაბუნია

liagabunia@rambler.ru

597123174, 0431248245

106

ევგენი ბლიაძე

evgeni-bliadze@rambler.ru

0431276784;

593 90 68 40;

577 28 28 41

107

ნინო ვაშაყმაძე

vahsakmadzenono@rambler.ru

599727382

108

კახაბერ ქებულაძე

k.kebuladze@gmail.com

0 431 276784;

593 90 68 40;

577 28 28 41

109

ოთარ ნიკოლეიშვილი

otar.nikoleishvili@gmail.com

555689899, 0431245951

110

ელდარ თავბერიძე

eldartavberidze@mail.ru

593221351, 0431291546

111

დავით წიტაიშვილი

davidtsitaishvili@rambler.ru

577247559, 0431256040

112

ლევან სვანაძე

levan.svanadze@atsu.edu.ge

0431244165;

593346144

113

ომარ ნიშნიანიძე

kolkha91@hotmail.com

599583075, 0431253322

114

ინგა აბრამიძე

ingaabramidze@mail.ru;

593693717, 0431276616

115

ლაურეტა ქაცარავა

lauretakatsarava@gmail.com

568912710, 0431247015

116

ტარიელ ჭიღვარია

chigo333@gmail.com

595919706, 0431242741

117

დავით წულეისკირი

datotsuleiskiri@gmail.com, dato.tsuleiskiri@yahoo.com

577668472, 595254339, 0431294383

118

ომარ ლანჩავა

omarilanchava@gmail.com

599223557

119

მერაბ ჭუმბურიძე

merabichumburidze@yahoo.com

593982679

120

როლანდ ისაკაძე

roland-isakadze@mail.ru

593232175

121

ნონა ქარციძე

n.kartsidze@gmail.com

599740087, 0431279155

122

დავით შავიანიძე

okribelisshvili@mail.ru, okribelisshvili@yahoo.com

599494770

123

რამაზ ხაჭაპურიძე

ramazi1964@gmail.com

555118870, 0431240953

124

რუსუდან მიქაუტაძე

rmikautadze@hotmail.com

577782223

125

მათე ხვედელიძე

mate.khvedelidze@atsu.edu.ge

593489276, 0431221008

126

ირინა სარუხანოვა

irina-sarukhanova@mail.ru

593752246, 0431245552

127

თამთა თურმანიძე

tamta_ge@yahoo.co.uk

599573470, 0431249852

128

შორენა ფხაკაძე

shorenapkhakadze@gmail.com

 

558499645, 0431251907

129

მარიამ ბაბუხადია

mailed@yahoo.com

571 07 90 00

130

თამარ გრიგალაშვილი

Tamunas80@mail.ru

599 41 87 41

131

ნინო თავიდაშვილი

nino.tavidashvili@yahoo.com

577 95 20 81

132

ევგენია კობეშავიძე

l.kobeshavidze@hotmail.com

555 30 98 84

133

მაია ნაჭყეპია

maianachkepia@gmail.com

599 30 32 14

134

ლიდა ობოლაძე

lidaoboladze@yahoo.com

599 22 44 46

135

ლელა ონიანი

Onianilela@gmail.com

557 07 08 11

136

ანა ფიფია

annapipia@yahoo.com

599 41 12 36

137

ქრისტინე ჭოხონელიძე

christine14@mail.ru

599 49 94 77

138

ინგა გორგაძე

inga.gorg@gmail.com

577 66 86 44

139

მარინა კუჭუხიძე

marinakut@yahoo.de

 

595 13 18 05

140

თინათინ მებურიშვილი

tiniko76@yahoo.de

 

595 13 18 84

141

მანანა პაპავა

atsu.lc@gmail.com

593 55 95 06

142

ქეთევან ჟორჟოლიანი

zketusha@hotmail.com

595 35 54 70

143

მზია ფარქოსაძე

mzia759@mail.ru

599 57 01 81

144

მზია კოსტავა

mzia.kostava@gmail.com

 

597 92 52 15

145

დალი ზაუტაშვილი

dalizautashvili@gmail.com

 

598 60 05 05

146

ქეთევან სოფრომაძე

keti-ketevan@rambler.ru

 

555 74 52 87

147

თეა დაშნიანი

dashniani1973@mail.ru

597 60 04 24

148

მაია ოქროპირაშვილი

maiaocro@gmail.com

593 34 61 56