საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

ფაკულტეტის ისტორია
# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ფრიდონი
გოგიაშვილი დეკანი

 პროფესორი

 
ზაზა ჟორჟოლიანი მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
პაატა გერაძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი