საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

1946 წელს ქუთაისში გაიხსნა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სასწავლო–საკონსულტაციო პუნქტი, რომელიც 1953 წელს საღამოსა და დაუსწრებელი სწავლების ფაკულტეტად გადაკეთდა. 1968 წელს დაემატა დღის სწავლების განყოფილება და ჩამოყალიბდა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის „კვებისა და მსუბუქი მრეწველობის“ ფაკულტეტის ფილიალი, რომლის ბაზაზეც 1974 წელს ჩამოყალიბდა ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, რომელიც თავდაპირველად აერთიანებდა 4 ფაკულტეტს: ტექნოლოგიური, მსუბუქი მრეწველობის, მექანიკა–ტექნოლოგიური და ავტომექანიკური.
ქუთაისის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს 1977 წელს მიენიჭა აკადემიკოს ნიკო მუსხელიშვილის სახელი, ხოლო 1992 წელს უნივერსიტეტის სტატუსი.
2006 წელს საქართველოში უმაღლესი სასწავლებლების რეორგანიზაციების შედეგად, მოხდა ქუთაისის უმაღლესი სასწავლებლების ინტეგრაცია და ჩამოყალიბდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სადაც ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი წარმოდგენილია ორი – საინჟინრო–ტექნოლოგიური და საინჟინრო–ტექნიკური ფაკულტეტით. საინჟინრო–ტექნოლოგიური ფაკულტეტი კი ტექნოლოგიური და მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტების გაერთიანების შედეგად შეიქმნა. ამდენად, ეს ფაკულტეტი ქუთაისში პირველი ტექნიკური სკოლის სრულუფლებიანი სამართალმემკვიდრეა.
ფაკულტეტს სხვადასხვა დროს ხელმძღვანელობდნენ: კონსტანტინე იმედაშვილი, ვალერიან ბრეგვაძე, გურამ ვალიშვილი, ბიძინა ურუშაძე, კოტე ქობალავა, ნუნუ ჩიჯავაძე, ომარი ზივზივაძე, ემირი ბაკურაძე, რეზო ჯინჯიხაძე, ზინაიდა ვადაჭკორია, თემურ ბლუაშვილი, თემურ კეპულაძე, თემურ გორდელაძე, ელიზავეტა ბუაძე, ვახტანგ კვანტიძე, კონსტანტინე სირბილაძე, მერაბ შალამბერიძე. ამჟამად ფაკულტეტს ხელმძღვანელობს მაია გრძელიძე.
საინჟინრო–ტექნოლოგიურ ფაკულტეტზე ხორციელდება სტუდენტთა მომზადება შემდეგი დარგობრივი მიმართულებებით: მსუბუქი მრეწველობის (ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და ტექსტილის) ნაკეთობათა ტექნოლოგია და ექსპრეტიზა, მოდის დიზაინი, ინტერიერის ტექსტილის დიზაინი, სასურსათო ტექნოლოგიები, ფარმაცევტული და პარფიუმერულ–კოსმეტიკური საშუალებების ტექნოლოგია, გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია, მერქნული მასალების ტექნოლოგია.
ფაკულტეტზე სწავლება ხორციელდება სამივე საფეხურზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა). ასევე ხორციელდება მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები. სასწავლო პროცესს ემსახურება 4 ემერიტუსი, 10 პროფესორი, 22 ასოცირებული პროფესორი და 1 ასისტენტ-პროფესორი.
ფაკულტეტის თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩაბმული სამეცნიერო–კვლევით სამუშაოებში, მოპოვებული აქვთ საერთაშორისო და ეროვნული სამეცნიერო გრანტები. სტუდენტები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ და საერთაშორისო ღონისძიებებში, კონფერენციებში და გამოფენებში და ხშირად იკავებენ საპრიზო ადგილებს.
# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1 მაია გრძელიძე პროფესორი (თავმჯდომარე)  
2 ვახტანგ კვანტიძე პროფესორი  
3 ციცინო თურქაძე პროფესორი  
4 მანანა ქარჩავა პროფესორი  
5 ინგა ბოჭოიძე პროფესორი  
6 ნანა თხელიძე ასოცირებული პროფესორი  
7 მერაბ დათუაშვილი ასოცირებული პროფესორი  
8 ლია ფურცხვანიძე სტუდენტი  
9 ბესარიონ კანთელაძე სტუდენტი  
10 ნინო აბულაძე სტუდენტი  

 

სახელი გვარი თანამდებობა CV
მაია გრძელიძე დეკანი  
ვახტანგ კვანტიძე მოადგილე  
ციცინო თურქაძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი  

 

საბაკალავრო

 
გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
მერქნული მასალების ტექნოლოგია
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია

სამაგისტრო

 
გარემოს დაცვა და სინჟინრო ეკოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია
კოსტუმის დიზაინი
ტექსტილის ტექნოლოგიები
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
 

სადოქტორო

 
სასურსათო ტექნოლოგია
გარემოს დაცვის ინჟინერია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია  და მასალათმცოდნეობა
ქიმიური ფარმაცია და ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა ტექნოლოგია
სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა

minor

 
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი
მოდის დიზაინი
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ტექნოლოგიები

 

საბაკალავრო

 
გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ნაკეთობათა ტექნოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
გამოყენებითი დიზაინი
ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია

minor

 
მოდის დიზაინი
ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის კონსტრუირება და ტექნოლოგია
ინტერიერისა და ტექსტილის დიზაინი

სამაგისტრო

 
გარემოს დაცვა და საინჟინრო ეკოლოგია
სასურსათო ტექნოლოგია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია
კოსტიუმის დიზაინი
ტექსტილის ტექნოლოგიები
ფარმაცევტული პრეპარატების ტექნოლოგია
 

სადოქტორო

 
სასურსათო ტექნოლოგია
გარემოს დაცვის ინჟინერია
მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია  და მასალათმცოდნეობა
ქიმიურ - ფარმაცევტული და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ტექნოლოგია
სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა

სახელი და გვარი

ელ.ფოსტა

ტელეფონი

1

მაია გრძელიძე

maia.grdzelidze@atsu.edu.ge

577315901

2

ვახტანგ კვანტიძე

vakhtangi.kvantidze@mail.ru

599501516

3

ციცინო თურქაძე

tsitsino.turkadze@atsu.edu.ge

593931834