აკადემიური საბჭო

როლანდი კოპალიანი
თავმჯდომარე
ნესტან კუტივაძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მაია ალავიძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
რენიკო საკანდელიძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ზაზა სოხაძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თამარა ვალიშვილი
მედიცინის ფაკულტეტი
კონსტანტინე ცაგარეიშვილი
მედიცინის ფაკულტეტი
ინგა ბოჭოიძე
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
თემურ ღვინიანიძე
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
ივანე საღინაძე
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი
ამირან ბრეგვაძე
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი
თამარ მამარდაშვილი
პედაგოგიური ფაკულტეტი
ნინო ორჯონიკიძე
პედაგოგიური ფაკულტეტი
გრიგოლ ქობალიანი
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ნაირა ვირსალაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
როლანდი კოპალიანი
აგრარული ფაკულტეტი
რამაზ კილაძე
აგრარული ფაკულტეტი