წარმომადგენლობითი საბჭო

ნატო ნიქაბაძე
სპიკერის თანაშემწე
გიორგი ჭიჭინაძე
ბიბლიოთეკის დირექტორი
წევრები
სულხან კუპრაშვილი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ნუგეშა გაგნიძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
შორენა ბარბაქაძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ვახტანგ თევდორაძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თეა ონიანი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
ილია ჩხიკვაძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
თენგიზ ბოკელავაძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ავთანდილ ბარდაველიძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ციცინო დავითულიანი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ქეთევან ჩიქვინიძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ანა ხვედელიძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
კონსტანტინე ცაგარეიშვილი
მედიცინის ფაკულტეტი
თამარ ჯანელიძე
მედიცინის ფაკულტეტი
ბჰუმიკა პრავინ რუნვალ
მედიცინის ფაკულტეტი( სტუდენტი )
მერაბ დათუაშვილი
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
ლიკა ჩოგოვაძე
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი( სტუდენტი )
მზისადარ ბჟალავა
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი
მარიამ სვანიძე
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი( სტუდენტი )
ქეთევან ძოწენიძე
პედაგოგიური ფაკულტეტი
თამთა შალიკიანი
პედაგოგიური ფაკულტეტი( სტუდენტი )
თამაზ გოგბერაშვილი
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ომარ მინდაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თინათინ გუგეშაშვილი
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ილია კაპანაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
მარიამ ცნობილაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
ბექა ხერხაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
დიანა სოხაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
შორენა ფხაკაძე
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
ხვიჩა ახვლედიანი
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
დავით ცაგარეიშვილი
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
გურამი ხაზარაძე
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი( სტუდენტი )
შორენა კაპანაძე
აგრარული ფაკულტეტი
ირაკლი ლეკიშვილი
აგრარული ფაკულტეტი( სტუდენტი )