წარმომადგენლობითი საბჭო

მედეა ტაბატაძე
სპიკერის თანაშემწე
გიორგი ჭიჭინაძე
ბიბლიოთეკის დირექტორი
წევრები
სულხან კუპრაშვილი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
რუსუდან საღინაძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
გოდერძი თევდორაძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ვერა კვანტრე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ვახტანგ თევდორაძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ზინაიდა ჩაჩანიძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თეა ონიანი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
ილია ჩხიკვაძე
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
ნანა ბლიაძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თენგიზ ბოკელავაძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ნატალია მანდარია
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ავთანდილ ბარდაველიძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ანა ხვედელიძე
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
ნანა შავლაყაძე
მედიცინის ფაკულტეტი
მანანა ჩიხლაძე
მედიცინის ფაკულტეტი
ბჰუმიკა პრავინ რუნვალ
მედიცინის ფაკულტეტი( სტუდენტი )
მერაბ დათუაშვილი
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი
ლიკა ჩოგოვაძე
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი( სტუდენტი )
მზისადარ ბჟალავა
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი
მარიამ სვანიძე
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი( სტუდენტი )
თამარ ღვინიანიძე
პედაგოგიური ფაკულტეტი
თამთა შალიკიანი
პედაგოგიური ფაკულტეტი( სტუდენტი )
შოთა ლომინაშვილი
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ომარ მინდაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
თინათინ გუგეშაშვილი
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ილია კაპანაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
მარიამ ცნობილაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
ბექა ხერხაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
დიანა სოხაძე
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი( სტუდენტი )
დავით ცაგარეიშვილი
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
ხვიჩა ახვლედიანი
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
ვლადიმერ გვეტაძე
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი
გურამი ხაზარაძე
საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი( სტუდენტი )
მავრა თევზაძე-ხუსკივაძე
აგრარული ფაკულტეტი
ლია კოპალიანი
აგრარული ფაკულტეტი
ირაკლი ლეკიშვილი
აგრარული ფაკულტეტი( სტუდენტი )