კონტაქტი

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი: იმერი ბასილაძე

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1107.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-12-93; შიდა: 2-61.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სასწავლო მეთოდური განყოფილება

განყოფილების უფროსი: მადონა ფანჩულიძე

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1110.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-26-28; შიდა: 2-41.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. 

 

სასწავლო სექტორი

მთავარი სპეციალისტი: ვიოლეტა ნავცლიშვილი

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1110.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-26-28; შიდა: 2-41.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. 

 

მთავარი სპეციალისტი: თემურ ლეშკაშელი

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1110.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-26-28; შიდა: 2-41.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მთავარი სპეციალისტი: ლუხუმ ჭელიძე

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1110.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-26-28; შიდა: 2-41

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მთავარი სპეციალისტი: დავით თოფურია

მისამართი: ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზ. # 98. აწსუ VII კორპუსი, ოთახი # 315.

ტელ. ქალაქი: 0431 22-03-45.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სპეციალისტი: მაგული კუხიანიძე

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1110.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-26-28; შიდა: 2-41.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. 

 

პრაქტიკის სექტორი

მთავარი სპეციალისტი: ნინო გელენიძე

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ III კორპუსი, ოთახი # 3310.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-66-27; შიდა: 2-27.

e-mail:  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სპეციალისტი: ნინო ჭოხონელიძე

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ III კორპუსი, ოთახი # 3310.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-66-27; შიდა: 2-27.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სპეციალისტი: ციცინო ღამბაშიძე

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ III კორპუსი, ოთახი # 3310.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-66-27; შიდა: 2-27.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სასწავლო პროცესის კონტროლისა და მონიტორინგის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: გიორგი ბერძულიშვილი

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1110.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-26-28; შიდა: 2-67

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. 

 

საგამოცდო სექტორი

სექტორის ხელმძღვანელი: ლალი ზივზივაძე

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1128.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-49-45;შიდა: 1-12.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. 

 

მთავარი სპეციალისტი: გოდერძი თევდორაძე

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1128.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-49-45; შიდა: 1-12

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. 

 

სპეციალისტი: მანანა მესხი

მისამართი: ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზ. # 98. აწსუ VII კორპუსი, ოთახი # 224.

ტელ. ქალაქი: 0431 22-21-68.

e-mail:  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სპეციალისტი: ჩართოლანი მარინე

მისამართი: ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზ. # 98. აწსუ VII კორპუსი, ოთახი # 224.

ტელ. ქალაქი: 0431 22-21-68.

e-mail:  ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სადისპეტჩერო სექტორი

უფროსი სპეციალისტი: როზა ბარდაველიძე

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1115.

ტელ. შიდა: 2-01.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სტუდენტთა აღრიცხვისა და მომსახურეობის განყოფილება

განყოფილების უფროსი: ეკატერინე უკლება

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1107.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-12-93; შიდა: 2-61.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

მთავარი სპეციალისტი: ირმა ზაქარაია

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1107.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-12-93; შიდა: 2-61.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.

 

სპეციალისტი: მარიამ რევიშვილი

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. # 59. აწსუ I კორპუსი, ოთახი # 1107.

ტელ. ქალაქი: 0431 24-12-93; შიდა: 2-61.

e-mail: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.