№ 41 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 4 ივნისის დადგენილებაში № 94 (17/18) სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭებისა და მიღებული განათლების აღიარების წესის, საგა

-ის მიერ 139 ჩამოტვირთვები

№ 41 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 4 ივნისის  დადგენილებაში  № 94 (17/18)  სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭებისა და მიღებული განათლების აღიარების წესის, საგა
ფაილის ზომა: 382.82 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 1012 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 139 ჯერ