№45 აწსუ რექტორის 01-04/17 10.04.2019 ბრძანებით მედიცინის ფაკულტეტის ინგლიურენოვან პროგრამებზე აკადემიური პერსონალის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

-ის მიერ 68 ჩამოტვირთვები

№45  აწსუ რექტორის 01-04/17 10.04.2019 ბრძანებით  მედიცინის ფაკულტეტის ინგლიურენოვან პროგრამებზე აკადემიური პერსონალის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
ფაილის ზომა: 61.28 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 768 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 68 ჯერ