№48 „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურის წარმართვის ძირითადი პრინციპების განსაზღვრის შესახებ” უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 1 მარტის №62(17/18) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

-ის მიერ 90 ჩამოტვირთვები

№48 „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურის წარმართვის ძირითადი პრინციპების განსაზღვრის შესახებ” უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 1 მარტის №62(17/18) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ფაილის ზომა: 68.09 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 847 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 90 ჯერ