№49 აწსუ რექტორის #01-04/17 10.04.2019 ბრძანებით მედიცინის ფაკულტეტის ინგლისურენოვან პროგრამებზე აკადემიური პერსონალის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ

-ის მიერ 77 ჩამოტვირთვები

№49 აწსუ რექტორის #01-04/17 10.04.2019 ბრძანებით მედიცინის ფაკულტეტის ინგლისურენოვან პროგრამებზე აკადემიური პერსონალის თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შედეგების დამტკიცების შესახებ
ფაილის ზომა: 66.91 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 762 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 77 ჯერ