№63 აწსუ რექტორის 01-04/42 11.06.2019 ბრძანებით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური, საინჟინრო-ტექნოლოგიური და საზღვაო- სატრანსპორტო ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის ატესტაციის საატესტაციო კომისიების დამტკიცების შესახებ

-ის მიერ 70 ჩამოტვირთვები

№63 აწსუ რექტორის 01-04/42 11.06.2019 ბრძანებით აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნიკური, საინჟინრო-ტექნოლოგიური და საზღვაო- სატრანსპორტო ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის ატესტაციის საატესტაციო კომისიების დამტკიცების შესახებ
ფაილის ზომა: 213.66 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 718 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 70 ჯერ