საბაკალავრო 2016

ტურიზმი
აგრონომია
აგროინჟინერია
აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
საბაღო-საპარკო მეურნეობა

საბაკალავრო 2017

ტურიზმი
აგრონომია
აგროინჟინერია
აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
საბაღო-საპარკო მეურნეობა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.