აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტის წარმატებული გამოსვლა სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენციაზე

2019 წლის 22-23 ივლისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ბიზნესინჟინერინგის, აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტების, ასევე კონსალტინგისა და ახალი პროფესიების რეგიონალური ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით გაიმართა სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „ღვინო, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რესურსი და ქვეყნის იდენტობა“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტმა მარიკა ალანიამ, ასოც პროფესორ ვარლამ აპლაკოვის ხელმძღვანელობით. აღნიშნული კონფერენციის სარედაქციო კოლეგიის წევრად მიწვეული იყო აგრარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ელისო გველესიანი. ვულოცავთ მარიკა ალანიას წარმატებულ დებიუტს სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე.

უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა აგრარულ ფაკულტეტზე

2019 წლის 21 მაისს, აგრარულ ფაკულტეტზე, მსგავსად სხვა ფაკლტეტებისა, გაიმართა აწსუ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის შეხვედრა ფაკულტეტის ადმინისტრაციასა და თანამშრომლებთან. შეხვედრის მიზანი იყო ფაკულტეტის საჭიროებებისა და არსებული გამოწვევების გამოვლენა და რიგი ინიციატივების გამოკვეთა უნივერსიტეტის ხედვებისა და სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით.

ტურიზმის პროგრამის სტუდენტები საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე- 2019

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებს ,გამართულს 3 მაისს თბილისში და 10 მაისს ბათუმში, დაესწრო აგრარული ფაკულტეტის ტურიზმის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის 50 მდე სტუდენტი და 6 პროფესორ - მასწავლებელი. ისისნი გაეცნენ აქ წარმოდგენილი ქართული და უცხოუირი კომპანიების ახალ ტურისტულ პროდუქტებს და სხვადასხვა მომსახურების მიმწოდებლებს, ასევე დამყარდა კონტაქტები ტურისტულ კომპანიებთან, როგორც სტუდენტებისთვის შესაძლო ახალი პრაქტიკის/სტაჟირების ობიექტი.

“აგროინჟინერიის” საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკაზე

აგრარული ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის „აგროინჟინერია“ სტუდენტები 2019 წლის 10 მაისს იმყოფებოდნენ საწარმოო პრაქტიკაზე აბაშის-შპს „მექანიზატორის“ სერვის ცენტრში, აგროფირმა „ზანაგრო“-ში და აგრარული ფაკულტეტის სენაკის სასწავლო მეურნეობაში, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გაცნობის, მისი ექსპლუატაციის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებისა და მრავალწლიანი კულტურების დათვალიერების მიზნით.

საბაკალავრო პროგრამამ „აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ მიიღო სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით

აგრარული ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამამ „აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ (პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფესორი ქეთევან კინწურაშვილი, ასოც.პროფესორი ეკატერინე კახნიაშვილი) ძირითადი განმახორციელებელი დეპარტამენტი: სუბტროპიკული კულტურების პროდუქტთა ტექნოლოგის) 2019 წლის 2 მაისს, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიიღო სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით.
აბიტურიენტების მიღება აკრედიტირებულ საბაკალავრო პროგრამაზე 2019-2020 სასწავლო წელს მოხდება 30 ადგილზე, რომელთაგან 30-ივე იქნება სახელმწიფოსგან სრულად დაფინანსებული. მომვდევნო წლებში აბიტურიენტების მიღება განხორციელდება იმ მომენტისთვის დადგენილი წესის მიხედვით.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.