მიმდინარე წლის 12 ივლისს, უნივერსიტეტის I კორპუსის 1114 აუდიტორიაში, 14:00 საათზე გაიმართება აგრარული ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის "აგრონომია" დოქტორანტის გიორგი იაკობაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის: "ფრთათეთრები ციტრუსოვანთა კულტურებზე და მათთან ბრძოლა დასავლეთ საქართველოში" საჯარო განხილვა.

მ/წის 22 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტებზე საერთაშორისო სერთიფიკატების გადაცემის ცერემონიალი, რომლებმაც საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესიული განათლებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების დეპარტამენტისა (DRDVE of GIPA) და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის ერთობლივი საგრანტო პროექტის ფარგლებში “სასერტიფიკატო პროგრამის შემუშავება კულინარული მცენარეების და ბოსტნეულის სასათბურე მეურნეობაზე“ გაიარეს ტრენინგები ამერიკის (კალიფორნია) worldlink-ის (საზოგადოებრივი მხარდაჭერით დაფინსებული, სტუდენტთა განვითარებისა და გაცვლითი პროგრამების საერთაშორისო ორგანიზაცია) პატრონტაჟითა და საგარეო საკითხებისათვის მოქალაქეთა ქსელის ფილიალი CNFA-საქართველო და USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის დაფინანსებით.

აგრარული ფაკულტეტის ადმინისტრაცია 20 სექტემბერს აწსუ მე-XIX კორპუსში გამართავს საინფორმაციო შეხვედრებს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021-2022 სასწ.წელს ჩარიცხულ სტუდენტებთან.

მიუხედავად ჩვენს ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეპიდვითარებისა, აღსანიშნავია, რომ რიგი სამეცნიერო, საჯარო თუ კერძო სტრუქტურები, დიდი პასუხისმგებლობით ასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს დადგენილი რეგულაციების დაცვით და ცდილობენ არ შეანელონ ქვეყნის განვითარება.