აწსუ აგრარული ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების შედეგები

ა/წ-ს 11 ივლისს   ჩატარდა  აგრარული ფაკულტეტის დეკანის არჩევნები (იხ. ბმული ფაილი)

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.