ტურიზმის მიმართულების წარმატებული სტუდენტების საერთაშორისო მობილობა

ნორვეგიული საგანმანათლებლო საგრანტო პროექტის „მდგრადი ტურიზმი: მეწარმეობა სოფლად და მემკვიდრეობა“ ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის შედეგად,საერტაშორისო მობილობისთვის შერჩეული იქნა აგრარული ფაკულტეტის ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები :ბადრი სირაძე და მარიამ კიკვაძე ერთთვიანი კვლევების ჩასატარებლად ნორვეგიასა და ყირგიზეთში.

მ.წ-ის 13 ნოემბერს შერცეულ სტუდენტებთან გასაუბრება ჩაატარა და მათ მობილობისთვის მოსაწვევები გადასცა, ნორვეგიის სამხრეთ აღმოსავლეთის უნივერსიტეტის წარმომადგენელმა ბატონმა თეიმურაზ აბესაძემ.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.