საბაკალავრო პროგრამამ „აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ მიიღო სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით

აგრარული ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამამ „აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ (პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფესორი ქეთევან კინწურაშვილი, ასოც.პროფესორი ეკატერინე კახნიაშვილი) ძირითადი განმახორციელებელი დეპარტამენტი: სუბტროპიკული კულტურების პროდუქტთა ტექნოლოგის) 2019 წლის 2 მაისს, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიიღო სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით.
აბიტურიენტების მიღება აკრედიტირებულ საბაკალავრო პროგრამაზე 2019-2020 სასწავლო წელს მოხდება 30 ადგილზე, რომელთაგან 30-ივე იქნება სახელმწიფოსგან სრულად დაფინანსებული. მომვდევნო წლებში აბიტურიენტების მიღება განხორციელდება იმ მომენტისთვის დადგენილი წესის მიხედვით.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.