დოქტორანტ გიორგი იაკობაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

მიმდინარე წლის 12 ივლისს, უნივერსიტეტის I კორპუსის 1114 აუდიტორიაში, 14:00 საათზე გაიმართება აგრარული ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის "აგრონომია" დოქტორანტის გიორგი იაკობაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის: "ფრთათეთრები ციტრუსოვანთა კულტურებზე და მათთან ბრძოლა დასავლეთ საქართველოში" საჯარო განხილვა.