2018 წლის 1 ივნისს,  ქ.თბილისში ჩატარდა სტუდენტთა რესპუბლიკური ოლიმპიადა  „ნიადაგმცოდნეობაში“,რომელსაც ტრადიციულად ორგანიზებას უწევს საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის თენგიზ ურუშაძის ხელმძღვანელობით. აღნიშნულ ოლიმპიადაში საქართველოს სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებთან ერთად, მონაწილეობას იღებდნენ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის   სტუდენტები. აწსუ აგრარული ფაკულტეტის გუნდმა მოიპოვა წარმატება: 4 სტუდენტმა დაიკავა პირველი ადგილი, 3 სტუდენტმა -  მეორე ადგილი და ერთმა -  მესამე ადგილი. გამარჯვებული გუნდის წევრები არიან: ლაშა ბელთაძე, გიორგი კოპალიანი, ცეზარ კვეტენაძე, გურამ ზარნაძე, ლაშა არველაძე, ნათია ლურსმანაშვილი, გივი ორმოცაძე, შაკო მელაშვილი. სტუდენტთა ჯგუფის მეცნიერ-ხელმძღვანელია აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი,პროფესორი როზა ლორთქიფანიძე.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.