შეხვედრა აგრარულ ფაკულტეტზე საგანმანათლებლო პროგრამების თვითშეფასების ჯგუფის წევრებთან

2018 წლის 21 ივნისს, აგრარულ ფაკულტეტზე  გაიმართა ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორ ქეთევან კინწურაშვილის შეხვედრა ფაკულტეტზე განსახორციელებელი  საგანმანათლებლო პროგრამების  თვითშეფასების ჯგუფის წევრებთან.შეხვედრაზე განხილული იქნა პროგრამების განხორციელების პერსპექტივებთან დაკავშირებული და უნივერსიტეტის ავტორიზაციის ეტაპისთვის აქტუალური საკითხები.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.