სამაგისტრო პროგრამამ ,,ლანდშაფტური არქიტექტურა“ მიიღო სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით

აგრარული ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამამ ,,ლანდშაფტური არქიტექტურა“ (პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც.პროფესორი რამაზ კილაძე, ძირითადი განმახორციელებელი დეპარტამენტი: ,,ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის“) 2019 წლის 1 აპრილს, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიიღო სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით.

ყირგიზელი სტუდენტები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ნორვეგიული საგანმანათლებლო საგრანტო პროექტის „ მდგრადი ტურიზმი: მეწარმეობა სოფლად და მემკვიდრეობა. თანამშრომლობა საგანმანათლებლო სფეროში ყირგიზეთს, საქართველოსა და ნორვეგიას შორის“ ფარგლებში 10 -დან 17 მარტამდე აწსუ აგრარულ ფაკულტეტზე წინა სადიპლომო პრაქტიკაზე იმყოფებოდნენ ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტები ყირგიზეთის სამი უნივერსიტეტიდან. ისინი გაეცნენ იმერეთის ტურისტულ პოტენციალს, სოფლად ტურიზმის განვითარების მდგომარეობასა და შესაძლებლობებს.

ტურიზმის მიმართულების წარმატებული სტუდენტების საერთაშორისო მობილობა

ნორვეგიული საგანმანათლებლო საგრანტო პროექტის „მდგრადი ტურიზმი: მეწარმეობა სოფლად და მემკვიდრეობა“ ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის შედეგად,საერტაშორისო მობილობისთვის შერჩეული იქნა აგრარული ფაკულტეტის ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები :ბადრი სირაძე და მარიამ კიკვაძე ერთთვიანი კვლევების ჩასატარებლად ნორვეგიასა და ყირგიზეთში.

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის 1980 წლის კურსდამთავრებულთა შეხვედრა აწსუ-ში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო დღეებში აგრარულ ფაკულტეტს სტუმრობდნენ ყოფილი საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის 1980 წლის კურსდამთავრებულები, რომლებმაც 40 წლის შემდეგ, 2018 წლის 23 ნოემბერს თავი მოიყარეს მშობლიური უნივერსიტეტის, ახლანდელი აგრარული ფაკულტეტის, სააქტო დარბაზში და გაიმართა გულითადი შეხვედრა ყოფილ პედაგოგებს, თანაკურსელებსა და ახლანდელ ადმინისტრაციასთან.

ტურიზმის მიმართულების პირველკურსელები რაჭაში

მ/წ–ის 2 ნოემბერს, განხორციელდა აგრარული ფაკულტეტის ტურიზმის სპეციალობის პირველი კურსის სტუდენტების გასვლა რაჭაში, მისი პოპულარული ტურისტული ობიექტების გასაცნობად.სტუდენტებს ჩაუტარდათ მასტერ-კლასი სხვადასხვა ტურისტული ინვენტარისა და აღჭურვილობის გამოყენებაზე.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.