აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო დღეებში აგრარულ ფაკულტეტს სტუმრობდნენ ყოფილი საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის 1980 წლის კურსდამთავრებულები, რომლებმაც 40 წლის შემდეგ, 2018 წლის 23 ნოემბერს თავი მოიყარეს მშობლიური უნივერსიტეტის, ახლანდელი აგრარული ფაკულტეტის, სააქტო დარბაზში და გაიმართა გულითადი შეხვედრა ყოფილ პედაგოგებს, თანაკურსელებსა და ახლანდელ ადმინისტრაციასთან.

ნორვეგიული საგანმანათლებლო საგრანტო პროექტის „მდგრადი ტურიზმი: მეწარმეობა სოფლად და მემკვიდრეობა“ ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის შედეგად,საერტაშორისო მობილობისთვის შერჩეული იქნა აგრარული ფაკულტეტის ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები :ბადრი სირაძე და მარიამ კიკვაძე ერთთვიანი კვლევების ჩასატარებლად ნორვეგიასა და ყირგიზეთში.

მ/წ-ის 23 ოქტომბერს აგრარული ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტები შეხვდნენ უნივერსიტეტის რექტორს პროფესორ გიორგი ღავთაძეს. უნივერსიტეტის რექტორმა, ტრადიცულ შეხვედრა ზე პირველკურსელებთან, ისაუბრა უნივერსიტეტის აწყმოზე,მის მომავალ პერსპექტივებზე და იმ შესაძლებლობებზე ,რომელსაც უნივერსიტეტი სათავაზობს მის სტუდენტებს.

მ/წ–ის 2 ნოემბერს, განხორციელდა აგრარული ფაკულტეტის ტურიზმის სპეციალობის პირველი კურსის სტუდენტების გასვლა რაჭაში, მისი პოპულარული ტურისტული ობიექტების გასაცნობად.სტუდენტებს ჩაუტარდათ მასტერ-კლასი სხვადასხვა ტურისტული ინვენტარისა და აღჭურვილობის გამოყენებაზე.

საგანმანათლებლო საგრანტო პროექტის „მდგრადი ტურიზმი: მეწარმეობა სოფლად და მემკვიდრეობა. თანამშრომლობა საგანმანათლებლო სფეროში ყირგიზეთს, საქართველოსა და ნორვეგიას შორის“ ფარგლებში ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთათვის ცხადდება კონკურსი მოკლევადიან მობილობაზე ნორვეგიასა და ყირგიზეთში (1 თვე) კვლევების ჩასატარებლად შემდეგი მიმართულებით:

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.