სადოქტორო 2016

აგრონომია
აგრონედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
აგროინჟინერია

სადოქტორო 2017

აგრონომია
აგრონედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
აგროინჟინერია

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.