პროგრამები 2017-2018

 

 

საბაკალავრო

 
ტურიზმი
აგრონომია
აგროინჟინერია
აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
საბაღო-საპარკო მეურნეობა

სამაგისტრო

 
ტურიზმი
აგროეკოლოგია
ლანდშაფტური არქიტექტურა
აგროინჟინერია
სუბროპიკული კულტურების გადამუშავების ტექნოლოგია
სუბტროპიკული კულტურების აგროტექნოლოგია

სადოქტორო

 
აგრონომია
აგრონედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
აგროინჟინერია

minor

სასურსათო პროდუქტთა ექსპერტიზა
ტურიზმი
აგროეკოლოგია
აგროინჟინერია
აგროლოჯისტიკური სისტემები
აგროტექნოლოგია
საბაღო-საპარკო მეურნეობა