საბაკალავრო

 
ტურიზმი
აგრონომია
აგროინჟინერია
აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
საბაღო-საპარკო მეურნეობა

სამაგისტრო

 
ტურიზმი
აგროეკოლოგია
ლანდშაფტური არქიტექტურა
აგროინჟინერია
სუბროპიკული კულტურების გადამუშავების ტექნოლოგია
სუბტროპიკული კულტურების აგროტექნოლოგია

სადოქტორო

 
აგრონომია
აგრონედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
აგროინჟინერია

minor

სასურსათო პროდუქტთა ექსპერტიზა
ტურიზმი
აგროეკოლოგია
აგროინჟინერია
აგროლოჯისტიკური სისტემები
აგროტექნოლოგია
საბაღო-საპარკო მეურნეობა

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.