საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები"

2018 წლის 21-22 სექტემბერს ტარდება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თსუ მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, საქართველოს სამოციქულო მართმადიდებლური ეკლესიის ქუთაის-გაენათის ეპარქიისა და საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები".
გიწვევთ კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად!
კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები:
1. საინჟინრო და სასურსათო ეკოლოგია
2. ფიზიკურ-ქიმიური და კოსმოსური ეკოლოგია
3. ბიოსამედიცინო ეკოლოგია
4. ლანდშაფტის ეკოლოგია და გარემოს დაცვა
5. სულიერი სამყაროს ეკოლოგია

დამატებითი იფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში

იხილეთ სარეგისტრაციო ფორმა

 

21-22 сентября 2018 г. в государственном университете им. Акакия Церетели и Гелатском монастырском комплексе проводится научная конференция по теме „СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ“.
Конференция посвящается 100-летию основания Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, 85-летию основания государственного университета им. А. Церетели и 85-летию основания института геофизики им. М. Нодиа Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили.

Приглашаем принять участие в работе конференции!
Научные направления конференции:
1. Инженерная и продовольственная экология
2. Физико-химическая и космическая экология
3. Биомедицинская экология
4. Экология ландшафтов и охрана окружающей среды
5. Экология духовного мира

Дополнительные сведения см. в приложенном документе

Регистрационная форма