დოქტორანტ ელიზბარ ბარბაქაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 2 ივნისს 13 საათზე №1208 აუდიტორიაში გაიმართება ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტ ელიზბარ ბარბაქაძის სადისერტაციო ნაშრომის „მმართველობითი გადაწყვეტილების შემუშავების მეთოდოლოგიის სრულყოფის გზები“ საჯარო დაცვა.