დოქტორანტ ლალი ხვადაგიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 30 მაისს №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე გაიმართება საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის   „სპეციალური ტექსტილის ტექნოლოგიები და მასალათმცოდნეობა“  სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ლალი ხვადაგიანის  სადისერტაციო ნაშრომის  „მოდიფიცირებული ეკო შალის  თელვის პროცესის კვლევა“ საჯარო დაცვა.