დოქტორანტ თამარ ნადირაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 16 ივნისს №1114 აუდიტორიაში 13 საათზე გაიმართება ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  „ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ თამარ ნადირაძის სადისერტაციო ნაშრომის  „სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების პირობები და პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებში“ საჯარო დაცვა.