დოქტორანტ თამარ ნადირაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 16 ივნისს №1114 აუდიტორიაში 13 საათზე გაიმართება ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  „ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ თამარ ნადირაძის სადისერტაციო ნაშრომის  „სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების პირობები და პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებში“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.