დოქტორანტ მარიკა თედორაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 30 ივნისს №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე შედგება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტ მარიკა თედორაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ენობრივი ერთეულის სტატუსის განმსაზღვრელი კრიტერიუმები (საუკუნოვანი დისკუსია ქართველური ენობრივი სამყაროს სეგმენტაციის შესახებ)“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.