2018 წლის 23 ივნისს 12 საათზე №1114 აუდიტორიაში გაიმართება საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის „მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა“  სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ ხათუნა დარსაველიძის  სადისერტაციო ნაშრომის  „ქართული ტრადიციული სამოსის კვლევა და თანამედროვე ტანსაცმლის დაგეგმარება ეთნო ელემენტების გამოყენებით“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.