დოქტორანტ ხათუნა დარსაველიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 23 ივნისს 12 საათზე №1114 აუდიტორიაში გაიმართება საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის „მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია და მასალათმცოდნეობა“  სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ ხათუნა დარსაველიძის  სადისერტაციო ნაშრომის  „ქართული ტრადიციული სამოსის კვლევა და თანამედროვე ტანსაცმლის დაგეგმარება ეთნო ელემენტების გამოყენებით“ საჯარო დაცვა.