2018 წლის 14 ივნისს №1114 აუდიტორიაში 13 საათზე შედგება პედაგოგიური  ფაკულტეტის დოქტორანტ სოფიო ხურცილავას  სადისერტაციო ნაშრომის  „პედაგოგიური პროფესიის ზოგიერთი თავისებურება და მასწავლებლის არტისტიზმი“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.