2018 წლის 29 ივნისს 14 საათზე №1114 აუდიტორიაში გაიმართება აგრარული  ფაკულტეტის „აგრონედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ შორენა ჩაკვეტაძის სადისერტაციო ნაშრომის  „სხადასხვა სახის ჩაის პროდუქტის მიღება ტრადიციული და არატრადიციული ნედლეულის ამოყენებით“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.