2018 წლის 7 ივლისს №1114 აუდიტორიაში 13 საათზე გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის „გეოგრაფიის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თათია დოღონაძის სადისერტაციო ნაშრომის „მდგრადი ტურისტული განვითარების სივრცითი ასპექტები და თავისებურებები იმერეთის რეგიონში“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.