დოქტორანტ თათია დოღონაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 7 ივლისს №1114 აუდიტორიაში 13 საათზე გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის „გეოგრაფიის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ თათია დოღონაძის სადისერტაციო ნაშრომის „მდგრადი ტურისტული განვითარების სივრცითი ასპექტები და თავისებურებები იმერეთის რეგიონში“ საჯარო დაცვა.

fShare
0

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.