2018 წლის 21 ივნისს 13 საათზე №2405 აუდიტორიაში გაიმართება პედაგოგიური  ფაკულტეტის დოქტორანტ ქეთევან ხურცილავას  სადისერტაციო ნაშრომის „დაწყებითი განათლება და პედაგოგიური აზროვნება XIX საუკუნის დასავლეთ საქართველოში“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.