დოქტორანტ ეკატერინე ლოსაბერიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 3 ივლისს №1114 აუდიტორიაში გაიმართება პედაგოგიური  ფაკულტეტის დოქტორანტ ეკატერინე ლოსაბერიძის სადისერტაციო ნაშრომის „გაკვეთილის დაგეგმვისა და ჩატარების თანამედროვე პედაგოგიური ტექნოლოგიები“ საჯარო დაცვა.

fShare
0

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.