დოქტორანტ გიორგი კეპულაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 10 ივლისს მწვანე დარბაზში 13 საათზე გაიმართება ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  „ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ გიორგი კეპულაძის  სადისერტაციო ნაშრომის  „სიღარიბე, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენა და მისი კვლევის თეორიულ - მეთოდოლოგიური თავისებურებანი“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.