დოქტორანტ თეა კუჭუხიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 17 ივლისს №1114 აუდიტორიაში გაიმართება აგრარული  ფაკულტეტის  „აგრონედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ თეა კუჭუხიძის სადისერტაციო ნაშრომის  „ბუნებრივი კოფეინის მიღების ახალი ტექნოლოგია“ საჯარო დაცვა.