დოქტორანტ რევაზ ფილია სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 14 ივლისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის VII კორპუსში №101 აუდიტორიაში (ქ.ქუთაისი ახალგაზრდობის გამზირი №98) გაიმართება საინჟინრო - ტექნიკური ფაკულტეტის „მათემატიკური მოდელირება ინჟინერიაში“ სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ რევაზ ფილიას სადისერტაციო ნაშრომის „მათემატიკური მოდელირების გამოყენება კრიმინალისტიკურ ექსპერტიზაში“ საჯარო დაცვა.