დამტკიცებულია ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 12.01.2018

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.