აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შიდასაფაკულტეტო გრანტის „COVID-19 და შრომის ბაზრის თანამედროვე გამოწვევები“ ფარგლებში 2022 წლის 10 თებერვალს ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „შრომის ბაზრის ახალი გამოწვევები: COVID-19 პანდემიის კონტექსტი“. კონფერენციის სამუშაო ენებია ქართული და ინგლისური. კონფერენციაში მონაწილეობა და ნაშროების გამოქვეყნება არის უფასო. განსაკუთრებით მისასალმებელია პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტების ერთობლივი სტატიები.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ ემცნიერებათა ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტში საათობრივი წესით მოწვეულმა სპეციალისტმა მაია ცქიტიშვილმა 2021 წლის 13 ივლისს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე "სარჩელი სამოქალაქო პროცესში" (ხელმძღვანელი სამართლის დოქტორი, პროფესორი ვალერიან ხრუსტალი).

30 ივნისს დასრულდა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული ერთკვირიანი საზაფხულო სკოლა, რომელიც ითვალისწინებდა სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების დატრენინგებას პროფესიული ორიენტაციის განსაზღვრის და თვითშეფასების მიზნით. სკოლაში მონაწილეობა მიიღო ქუთაისის სხვადასხვა სკოლის ოცმა მოსწავლემ.

მიმდინარე წლის 1 ივლისს, ფაკულტეტის ინიციატივით, განხორციელდა სამართლის მეოთხე კურსის სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში. შეხვედრის ფარგლებში, პროკურორებმა სტუდენტებს საქართველოს პროკურატურის სტრუქტურა, ამოცანები, პრინციპები და უფლებამოსილება გააცნეს.

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 21 ივნისს დაიწყო საზაფხულო სკოლა სოციალურად დაუცველი მოსწავლეებისათვის. სკოლის მოსწავლეებს ჩაუტარდებათ, როგორც საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის აუცილებელი უნარების განმავითარებელი ტრენინგები(დროის მენეჯმენტი, ფულის მართვა, ეფექტური კომუნიკაცია, ლიდერობა, წარმატებული კარიერის შექმნის გზები), ისე ექნებათ საინფორმაციო შეხვედრები გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს წარმომადგენელთან, დოქტორ ღასან ხალილთან და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან. ასევე, გაეცნობიან უნივერსიტეტის სტურქტურულ ერთეულებს, მათ ფუნქციებს, საქმიანობას და ექნებათ გასვლითი შემეცნებითი ვიზიტი მათი ინტერესის სფეროდან გამომდინარე.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.