ვიქტორინა „მომავალი ეკონომისტი“

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ასევე მასობრივი ღონისძიებების გამართვაზე თავის შეკავების რეკომენდაციების გათვალისწინებით ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის პოპულარიზაციის ფარგლებში დაგეგემილი ვიქტორინა "მომავალი ეკონომისტის" ჩატარების თარიღად განისაზღვრა ამა წლის 25 აპრილი.

აბიტურიენტთათვის „სტიპენდია I სემესტრიდან“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მათემატიკური უნარებით გამორჩეული აბიტურიენტებისათვის ატარებს ოლიმპიადას „სტიპენდია I სემესტრიდან“.

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის გადამზადების შესახებ

ბიზნესის, სამართლსი და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი სტრატეგიის (ელექტრონული სწვალების ფორმების და მეთოდების გააქტიურება) საფუძველზე, 2020 წლის 16 იანვარს ეკონომიკის დეპარტამენტის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს ჩაუტარდა ტრენინგი Moodle-ის სისტემის მუშაობის და გამოყენების პრინციპებთან დაკავშირებით.
ტრენინგს უძღვებოდა აწსუ ელექტრონული სწავლების კოორდინატორი ნოდარ ცაგარეიშვილი.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და შპს „კანტის აკადემიას“ შორის

მიმდინარე წლის 6 თებერვალს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და შპს „კანტის აკადემიას“ შორის https://kanti.edu.ge/. კანტის აკადემიის მისიაა განათლების სფეროში დასავლური, წამყვანი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების გამოცდილების გაზიარება, ინოვაციების დამკვიდრება და ინტეგრირება არაფორმალური განათლების სივრცეში. გრძელვადიან პერიოდში, კანტის აკადემიის მიზანია კვლევისა და ანალიზის საფუძველზე, მოახდინოს არაფორმალურ საგანმანათლებლოს სივრცეში დანერგილი ინოვაციების ინტეგრირება ფორმალურ განათლების სისტემაში.

სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია SIUEC – 2019 ცოდნა, კვლევა, განვითარება

2019 წლის 7 დეკემბერს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ეკონომიკის დეპარტამენტთან არსებული „ქართული ეკონომიკური აზრისა და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრობლემების შემსწავლელი სტუდენტთა მუდმივმოქმედი სემინარის“ ფარგლებში სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია SIUEC - 2019.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.