ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) კონკურსი "ეკონომიკის" და "ბიზნესის ადმინისტრირების" საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) იწვევს "ეკონომიკის" და "ბიზნესის ადმინისტრირების" საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებს ჩაერთონ კვლევაში - "კერძო ბიზნესის დაბრკოლებების იდენტიფიცირება".

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათ აფაკულტეტის სტუდენტების შემეცნებითი ტური შპს „კურორტ საირმეში“

მიმდინარე წლის 21 ივნისს განხორციელდა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 45 სტუდენტის შემცნებითი ვიზიტი შპს „კურორტ საირმეში“.

აწსუ ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი საქართველოს ეროვნულ ბანკში

მიმდინარე წლის 23 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უმასპინძლა აწსუ ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების 20 სტუდენტს.

სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტთან არსებული სტუდენტთა სამეცნიერო წრის გასვლითი სხდომა ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში

30 მაისს გაიმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტთან არსებული სტუდენტთა სამეცნიერო წრის გასვლითი სხდომა, ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში.

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პრაგრამის სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში

23 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები შემეცნებითი ვიზიტის ფარგლებში ესტუმრნენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, სადაც გაეცნენ საკონსტიტუციო სამართალწარმოების წესებს და განიხილეს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა. სტუდენტები ასევე დაესწრნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომას.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.