ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

"Covid 19-ის შედეგების სამართლებრივი, სოციალური და ეკონომიკურ რენოვაცია"
ჩატარდება 2020 წლის 11 სექტემბერს საუნივერსიტეტო სივრცეში
იხ.კონფერენციის პროგრამა მიბმულ ფაილად

მიმდინარე წლის 3 ივლისს ონლაინ სტუდენტური კონფერენცია გაიმართება

აწსუ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი სტუდენტთა თემატური ონლაინ კონფერენცია.

ონლაინ საჯარო ლექცია ახალი კორონა ვირუსის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე

მიმდინარე წლის 24 აპრილს ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის ონლაინ საჯარო ლექცია ჩაატარა საქართველოს საგარეო სამინისტროსთან არსებულ დიპლომატიური ინსტიტუტის მკვლევარმა და სხვადასხვა დროს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის, ბულგარეთის და უკრაინის ელჩმა ბატონმა მიხეილ უკლებამ.

აკაკი წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულის ინიციატივა უფასო ტრენინგ-კურსი

ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდნეტებისთვის

ბიზნესის შეფასების მოდელები და ფინანსური ბაზრების ფსიქოლოგია

ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე: "ახალი კორონა ვირუსის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე"

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივით ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი გთავაზობთ ონლაინ საჯარო ლექციას თემაზე: "ახალი კორონა ვირუსის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე"

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.