სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია - „SIUEC 2019“

2019 წლის 7 დეკემბერს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ეკონომიკის დეპარტამენტთან არსებული „ქართული ეკონომიკური აზრისა და საქართველოს ეკონომიკური განვითრების პრობლემების შემსწავლელი სტუდენტთა მუდმივმოქმედი სემინარის“ ფარგლებში ჩატარდება სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია - „SIUEC 2019“. 

(პროგრამა იხილეთ ბმულზე).

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გამოცხადებული მიერ შიდასაგრანტო კონკურსის საბოლოო შედეგები

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ მიმდინარე წლის ოქტომბერში (აწსუ-ს რექტორის ბრძანება №01-04/81, 24.10.2019) გამოცხადებული შიდასაგრანტო კონკურსის საბოლოო შედეგებით გამარჯვებულად გამოვლინდა - „შრომითი რესურსის რეაბილიტაციის, პოპულაციის, ჯანმრთელობასა და პაციენტთა განათლებაზე ზრუნვის სტრატეგიის მართვის სამეცნიერო-კვლევითი კლასტერის დაფუძნებისთვის“ მოსამზადებელი პროექტი (ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი ღავთაძე).

იხილეთ ფაილი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის აბიტურიენტთა წარმატების შესახებ, ბაქარ აბაკელია და მალხაზ მეფარიშვილი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინიციატივით 2019 წლის მაისში მათემატიკური უნარებით გამორჩეული აბიტურიენტებისათვის ჩატარდა აბიტურიენტთა ოლიმპიადა „სტიპენდია I სემესტრიდან“.

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი ქართული ზეთისხილის კომპანიაში

2019 წლის 16 ნოემბერს ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის მოექწყო შემცნებითი ტური სიღნაღის რაიონ სოფელ საქობოში მდებარე ქართული ზეთისხილის კომპანიაში. ვიზიტის მიზანი იყო ზეთისხილის კრეფის პროცესის გაცნობა, ზეთისხილისგან ზეთის წარმოების დათვალიერება და ზოგადად კომპანიის ადამიანური, მატერიალური და ფინანსური რესურსების მართვის პრინციპების გაცნობა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ინსტრუქტაჟი ჩაუტარეს კომპანიის დამფუძნებლებმა და ხელმძღვანელმა პირებმა, რომლებისგანაც მიიღეს დაწვრილებითი ინფორმაცია კომპანიის პარტნიორების, დისტრიბუციული ქსელისა და პროდუქციის ფასწარმოქმნის შესახებ.

სამართლის დეპარტამენტთან არსებული ქუთაისის იურიდიული კლინიკა

ქუთაისის იურიდიული კლინიკა 2007 წელს ჩამოყალიბდა საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG), აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის პროგრამის საქართველოს ოფისის ფარგლებში.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.