მიმდინარე წლის 3 ივლისს ონლაინ სტუდენტური კონფერენცია გაიმართება

აწსუ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი სტუდენტთა თემატური ონლაინ კონფერენცია.

აკაკი წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულის ინიციატივა უფასო ტრენინგ-კურსი

ბიზნესის ადმინისტრირების და ეკონომიკის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდნეტებისთვის

ბიზნესის შეფასების მოდელები და ფინანსური ბაზრების ფსიქოლოგია

ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე: "ახალი კორონა ვირუსის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე"

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივით ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი გთავაზობთ ონლაინ საჯარო ლექციას თემაზე: "ახალი კორონა ვირუსის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე"

ონლაინ საჯარო ლექცია ახალი კორონა ვირუსის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე

მიმდინარე წლის 24 აპრილს ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სტუდენტებისა და თანამშრომლებისთვის ონლაინ საჯარო ლექცია ჩაატარა საქართველოს საგარეო სამინისტროსთან არსებულ დიპლომატიური ინსტიტუტის მკვლევარმა და სხვადასხვა დროს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის, ბულგარეთის და უკრაინის ელჩმა ბატონმა მიხეილ უკლებამ.

აბიტურიენტთათვის „სტიპენდია I სემესტრიდან“

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მათემატიკური უნარებით გამორჩეული აბიტურიენტებისათვის ატარებს ოლიმპიადას „სტიპენდია I სემესტრიდან“.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.