2022 წლის 28 ნოემბერს ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის იურიდიული ეთიკის მიმართულებამ, USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით, ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გამართა საჯარო ლექცია თემაზე - „მტკიცების ტვირთი დეონტოლოგიურ ეთიკაში“.

6 დეკემბერი, აწსუ

სტუმრების მასპინძელია აწსუ, ბიზნესის ,სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ჟურნალისტიკის მიმართულება

USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ორგანიზებით გაიმართა იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანის უფლებათა სამართალში.
იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობა მიიღო აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სამი სტუდენტისგან შემდგარმა გუნდმა, რომელიც წერილობითი პოზიციის საფუძველზე შეირჩა 8 საუკეთესო გუნდს შორის და გადავიდა ზეპირ რაუნდში.

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსს. დოკუმენტაციის მიღება დაიწყება 2023 წლის 9 იანვრიდან და გაგრძელდება 13 იანვრის ჩათვლით. საპროექტო განაცხადი უნდა ჩაბარდეს, როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული სახით.

2022 წლის ოქტომბრის თვეში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 30 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში იმერეთის რეგიონის მეწარმეებს ჩაუტარდათ უფასო ტრენინგები.