კონკურსის საბოლოო შედეგების შესახებ დადგენილება

აწსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 26 ივნისის №193 დადგენილების მე-11 მუხლის მოთხოვნის და აწსუ-ს რექტორის #01-04/5 (14.01.2019) ბრძანების საფუძველზე გამოცხადდებული კონკურსის საბოლოო შედეგების შესახებ დადგენილება (იხ. „მიბმული ფაილი“)

სოციალური მეცნიერებების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის ვორქშოფი “საზოგადოებრივი მშვიდობის მშენებლობა და კონფლიქტის ტრანსფორმაცია”

მიმდინარე წლის 16 მარტს 11 – 15 სთ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათ ფაკულტეტის სოციალური მეცნიერებების საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის იმართება ვორქშოფი თემაზე: „საზოგადოებრივი მშვიდობის მშენებლობა და კონფლიქტის ტრანსფორმაცია”.
ვორქშოფს წარუძღვება - ნათია ჭანკვეტაძე, მანჩესტერის უნივერსიტეტის მაგისტრი მშვიდობისა და კონფლიქტების კვლევების მიმართულებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი.
ვორქშოფის მონაწილეები უზრუნველყოფილი იქნებიან კვებით და საკანცელარიო ნივთებით, რომელსაც აფინანსებს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი https://ge.boell.org/ka
ადგილმდებარეობა: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიბლიოთეკის ახალი კორპუსი, აუდიტორია 2208.

საჯარო ლექცია თემაზე - „ოჯახში ძალადობისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების აქტუალური საკითხები”

მიმდინარე წლის 11 იანვარს 12 საათზე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალ საბიბლიოთეკო კორპუსში (#22-208 აუდიტორია) სამართლის დეპარტამენტის ინიციატივით დაგეგმილია საჯარო ლექცია თემაზე - „ოჯახში ძალადობისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების აქტუალური საკითხები”.
ლექციას წაიკითხავენ:
ლონდა თოლორაია - შსს-ოს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი;
ლადო ჯავახიშვილი - იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი;
ნინო ტყეშელაშვილი - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს უფროსი.

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსს

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აცხადებს შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსს. საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება დაიწყება 2019 წლის 11 თებერვლიდან 18 თებერვლის ჩათვლით. საპროექტო განაცხადი უნდა ჩაბარდეს, როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული სახით.

სამეცნიერო კონფერენცია სტუდენტთა მონაწილეობით

მიმდინარე წლის 21 დეკემბერს უნივერსიტეტში ჩატარდა შიდა საფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის შედეგად გამარჯვებული პროექტის - „საარჩევნო მარკეტინგისა და პოლიტიკური რეკლამის როლი აწსუს-ს სტუდენტთა სწავლებისა და პოლიტიკური მსოფლმხედველობის ფორმირებაში“ (ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი ა. ბუცხრიკიძე. საიდენტიფიკაციო კოდი ATSU2BG2/02-18) ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენცია სტუდენტთა მონაწილეობით.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.