ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს დადგენილება #8

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.