სამეცნიერო კონფერენცია სტუდენტთა მონაწილეობით

მიმდინარე წლის 21 დეკემბერს უნივერსიტეტში ჩატარდა შიდა საფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის შედეგად გამარჯვებული პროექტის - „საარჩევნო მარკეტინგისა და პოლიტიკური რეკლამის როლი აწსუს-ს სტუდენტთა სწავლებისა და პოლიტიკური მსოფლმხედველობის ფორმირებაში“ (ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი ა. ბუცხრიკიძე. საიდენტიფიკაციო კოდი ATSU2BG2/02-18) ფარგლებში სამეცნიერო კონფერენცია სტუდენტთა მონაწილეობით.

კონფერენციაზე საგრანტო პროექტის პრეზენტაცია წარმოადგინა პროექტის ხელმძღვანელმა ასოც. პროფესორმა ა. ბუცხრიკიძემ. ასევე ცალკეულ თემებზე მოხსენებები გააკეთეს ასოც. პროფესორმა თ. გოგბერაშვილმა და ასოც. პროფესორმა ა. ბუცხრიკიძემ.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.