აბიტურიენტების საყურადღებოდ!


ვინც ხართ დაინტერესებული:
1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამით (ფინანსები, აღრიცხვა და აუდიტი; მენეჯმენტი-მარკეტინგი, აგრობიზნესის მენჯმენტი)
2. ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამით (სტატისტიკა, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები)
3. სამართლის საბაკალავრო პროგრამით (კერძო სამართალი, სისხლის სამართალი)
4. სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამით (ჟურნალისტიკა, საჯარო მმართველობა, საერთაშორისო ურთიერთობები)


გ ი წ ვ ე ვ თ


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ 2019 წლის 14 მაისს 13 საათზე დაგეგმილ ღია კარის დღეზე

დღის წესრიგი

დრო

აქტივობა

შემსრულებელი

ადგილმდებარეობა

 

13:00

მისალმება

რექტორი, რექტორის მოადგილეები, დეკანი

22-208

13:30

  „ბიზნესის ადმინისტრირების“,

  „ეკონომიკის“,

  „სამართლის“

  „სოციალური მეცნიერებების“

 

 საბაკალავრო პროგრამების პრეზენტაცია

ნანა შონია - ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ფინანსების მიმართულების პროფესორი

22-208

13:45

წარმატებული სტუდენტების გამოცდილების გაზიარება

მირანდა ბეჭვაია, ანა რაზმაძე, ამანდა ცუცქირიძე, ვანეიშვილი გიორგი, აბაზაძე გიორგი

22-208

14:00

ტრენინგი - „ფულის მართვა“

 

ეკა ლეჟავა - ეკონომიკის დოქოტორანტი

22-208

15:20

ლაბორატორიების დათვალიერება და მასტერკლასები:

 

 

საბანკო ოპერაციების სიმულირება

ირინე კოპალიანი - სს „ვითიბი ბანკი საქართველოს“ ქუთაისის ფილიალის მმართველი

2209

 

 

ბიზნეს მონაცემთა ანალიზი exles-ის გამოყენებით

მედეა ლომინაშვილი  - აღრიცხვა და აუდიტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

2205

 

ორისი ბუღალტერიისა და ელექტრონული ბალანსის სიმულაცია

თეიმურაზ გვეტაძე -  სერთიფიცირებული აუდიტორი, სხვადასხვა საერთაშორისო ბიზნეს-ორგანიზაციების ფინანსური მენეჯერი

1118

 

ბიზნეს გეგმის პრეზენტაცია

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტები

1114

 

კრიმინალისტიკის ლაბორატორია

 

ს. სებისკვერაძე

1225

 

იურიდიული კლინიკა

 

თ.ებრალძე

1231

 

ჟურნალისტიკის ლაბორატორია

 

გრიგოლ ქობალიანი, ეკა ფხაკაძე, გია დვალიშვილი

2305

 

ფოტოლაბორატორია

ია ჩარკვიანი

2304

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.