ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის წარმატება

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის პირველი კურსის სტუდენტმა შალვა დოლაბერიძემ ERASMUS+ პროექტის ფარგლებში მოიპოვა სრული დაფინანსება და სტიპენდია ერთი სემესტრის ვადით.

შალვა ისწვალის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ალკალას უნივერსიტეტში, ესპანეთში ბიზენს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე.
ბიზნესის, სამართლის და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ადმინისტრაცია ულოცავს შალვას და მის მშობლებს დამსახურებულ წარმატებას და უსურვებს შინაარსიან და საინტერესო სტუდენტურ ცხოვრებას ალკალას უნივერსიტეტში.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.