ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გამოცხადებული მიერ შიდასაგრანტო კონკურსის საბოლოო შედეგები

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ მიმდინარე წლის ოქტომბერში (აწსუ-ს რექტორის ბრძანება №01-04/81, 24.10.2019) გამოცხადებული შიდასაგრანტო კონკურსის საბოლოო შედეგებით გამარჯვებულად გამოვლინდა - „შრომითი რესურსის რეაბილიტაციის, პოპულაციის, ჯანმრთელობასა და პაციენტთა განათლებაზე ზრუნვის სტრატეგიის მართვის სამეცნიერო-კვლევითი კლასტერის დაფუძნებისთვის“ მოსამზადებელი პროექტი (ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი ღავთაძე).

იხილეთ ფაილი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.