საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეცნიერება, განათლება, ინოვაცია: აქტუალური საკითხები და თანამედროვე ასპექტები“


ეკონომიკური კვლევის და განვითარების ინსტიტუტი (საქართველო)
ვორმიის და მაზურის უნივერსიტეტი ოლსტინში (პოლონეთი)
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ (საქართველო)
ბოგდან ხმელნიცკის სახელობის ჩერკასის ნაციონალური უნივერსიტეტი (უკრაინა)
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (საქართველო)
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია


„მეცნიერება, განათლება, ინოვაცია:
აქტუალური საკითხები და თანამედროვე ასპექტები“

12 თებერვალი, 2021 წელი

ორგანიზატორები: ეკონომიკური კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი (საქართველო), ვორმიის და მაზურის უნივერსიტეტი ოლსტინში (პოლონეთი), საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, ბოგდან ხმელნიცკის სახელობის ჩერკასის ნაციონალური უნივერსიტეტი (უკრაინა), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (საქართველო), აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)

კონფერენცია მოიცავს განათლების, ეკონომიკის, კულტურისა და მეცნიერების ყველა სფეროს

სიამოვნებით ვიწვევთ ონლაინ კონფერენციაზე: მეცნიერებს, პროფესორებს, მკვლევარებს, დოქტორანტებს, მეწარმეებს

კონფერენციის ენები: ქართული, ინგლისური და რუსული

კონფერენციის მასალები გამოქვეყნდება სამეცნიერო ჟურნალში - "ეკონომიკა და ფინანსები"

კონფერენციის ყველა მონაწილე მიიღებს სერტიფიკატს

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა: 25 იანვარი, 2021 წელი
საკონფერენციო მოსაკრებელი - 30 ლარი

საკონფერენციო მოსაკრებელში შედის: სტატიის დაბეჭდვა სამეცნიერო ჟურნალში "ეკონომიკა და ფინანსები" (ავტორთა მაქსიმალური რაოდენობა - 3), კონფერენციის პროგრამა, სერტიფიკატი

რეგისტრაციის საფასურის გადახდის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მონაწილეებს გაეგზავნება განაცხადების დამტკიცების შემდეგ
ელ-ფოსტა: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.
დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება ვებ-გვერდზე: https://ganatleba.wixsite.com/ierd/blank-2
გელით საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე
„მეცნიერება, განათლება, ინოვაცია: აქტუალური საკითხები და თანამედროვე ასპექტები“


საკონტაქტო პირი:
ვალერი მოსიაშვილი - ტელ.: (+995) 577 643 485
დავით ჩახვაშვილი - ტელ.: (+995) 571 222 737
ნანა შონია - ტელ.: (+995) 577 131 845

სტატიის გაფორმების წესი

გვერდების მინიმალური რაოდენობა: 5 გვერდი,
ფორმატი - A4
ფონტი: "Sylfaen" ', ზომა - 12, ინტერვალი - 1.5
ზედა, ქვედა და მარჯვენა საზღვარი - 2.5 სმ, მარცხენა საზღვარი - 3 სმ,
Indent - 1.25 სმ, გრაფიკები, სქემები და ფოტომასალა - MS Word
2. ტექსტისსტრუქტურა:
- სათაური;
- სახელი, გვარი, თანამდებობა, უნივერსიტეტი, ელ.ფოსტა
- რეზიუმე ქართულ და უცხოურ ენაზე, მაქსიმუმ 150 სიტყვა;
- საკვანძო სიტყვები;
- ტექსტი;
- ლიტერატურის სია.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.